Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (01/04/2019)

Kraków, 30.04.2019 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową i gastronomiczną podczas realizacji zawodów sportowych: dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pt. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnosprawnych 2019:

Postępowanie nr 01/04/2019 z dnia 23.04.2019r.

1. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko – Turystyczne Sp. z o.o. i Geovita S.A.
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Ilość miejsc
noclegowych Punkty przyznane łącznie
1 Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko – Turystyczne Sp. z o.o. Całkowity koszt oferty (zakwaterowanie i wyżywienie) 100,00 pkt
2 Geovita S.A. Całkowity koszt oferty (zakwaterowanie i wyżywienie) 87,00 pkt

Załączniki:
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-01-04-2019.rtf

Brak możliwości komentowania.