„WALCZ O ZDROWIE”

W terminie 16.03.2022 o godz. 19.15 rozpoczynamy cykl szkoleń online. Szkolenia skierowane są do rodziców, opiekunów i członków rodzin dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

Zakres szkoleń:

  • Zagrożenie niepełnosprawnością dziecka;
  • Postępowanie z dzieckiem niepełnosprawnym;
  • Diety dziecka niepełnosprawnego;
  • Rozwój dzieci niepełnosprawnych;
  • Źródła możliwej pomocy;

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres: drugastronasportu@gmail.com

Do osób które wyrażą chęć udziału w szkoleniu przesłany zostanie link do szkolenia. Zapraszamy.

Projekt „Walcz o zdrowie dzieci – profilaktyka i rehabilitacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 2 Poddziałania 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Lider Projektu: Vital-Med Mrozowscy Sp.J.

Partner Projektu: Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

Brak możliwości komentowania.