Realizacja projektu: „Aktywni przez cały rok II”.

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu aktualnie realizuje projekt „Aktywni przez cały rok II”.

Niepełnosprawni beneficjenci projektu uczestniczyli w maju i czerwcu 2021 w zajęciach grupowych i indywidualnych sekcji sportowych: pływackich, tanecznych i ogólnorozwojowej. W ramach projektu przekazany został sprzęt sportowy z którego uczestnicy skorzystają podczas zajęć. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenersko – instruktorską  wspomaganą przez wolontariuszy. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W czasie wakacji osoby niepełnosprawne biorące udział w projekcie będą korzystać z zajęć podczas obozów aktywizacyjnego, tanecznego i sportowego.

Celem głównym projektu jest doprowadzenie do zwiększenia samodzielności oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami, poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

 

Brak możliwości komentowania.