Realizacja zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Aktywni przez cały rok”

Od września 2020r. IKS DSS realizuje zajęcia sportowe w ramach sekcji: pływackich grupowych, pływackiej indywidualnej i ogólnorozwojowej grupowej.  Zajęcia pływackie są realizowane na pływalni Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, oraz na pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, zajęcia ogólnorozwojowe odbywają się na terenie hali sportowej przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie. Osoby niepełnosprawne, w szczególności dzieci i młodzież korzystają z zajęć w ramach projektu: „Aktywni przez cały rok”,  współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na zajęciach uczestnicy  korzystają ze sprzętu sportowego zakupionego w ramach realizacji projektu. Zajęcia sportowe prowadzone są przez 8 – osobową kadrę trenersko – instruktorską z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Brak możliwości komentowania.