Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu dzięki podpisaniu umowy o powierzenie grantu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizuje w okresie od września do końca grudnia 2020 r. realizuje grant w ramach projektu “Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem grantu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Środki otrzymane w ramach grantu przeznaczone są na środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu w ramach przedmiotowego grantu zakupił środki ochrony osobistej, takie jak płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne, półprzyłbice, rękawiczki ochronne, chusteczki do dezynfekcji oraz dozownik bezdotykowy do płynu do dezynfekcji. Dzięki temu zajęcia prowadzone w ramach projektu „Aktywni przez cały rok” były bezpieczne i z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa.

Brak możliwości komentowania.