Aktywni przez cały rok

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

IKS DSS informuje o realizacji projektu „Aktywni przez cały rok„.
Okres realizacji projektu 22.07.2020r. – 31.03.2021r.
Cel projektu: Celem głównym projektu jest doprowadzenie do zwiększenia samodzielności oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z terenu województwa małopolskiego, poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania ON.
Zakres projektu obejmuje organizację i przeprowadzenie letniego i zimowego obozu sportowego, zajęć sportowych w 3 grupowych sekcjach pływackich, 1 grupowej sekcji ogólnosportowej i 1 sekcji pływackiej indywidualnej z zakupem sprzętu i odzieży sportowej.
Warunki rekrutacji znajdują się w załączonym regulaminie.
Ilość miejsc w projekcie: 75 BO (osób niepełnosprawnych).

Załącznik: regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami, czyli dokumentami rekrutacyjnymi

Brak możliwości komentowania.