NABÓR NA ZAJĘCIA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO I PARASNOWBOARDU W RAMACH ZADANIA: WŁĄCZ SIĘ DO RUCHU W KRAKOWIE 2019

Rozpoczynamy nabór na zajęcia sportowe dla niepełnosprawnych w projekcie Włącz się do ruchu w Krakowie 2019:

– indywidualne zajęcia z narciarstwa zjazdowego;

– indywidualne zajęcia z parasnowboardu;

Zajęcia będą realizowane od 27.12.2019 do 31.12.2019.

Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres: drugastronasportu@gmail.com  lub przekazać zgłoszenie do koordynatora projektu tel. 503 615 638.

Nabór będzie prowadzony od 24.11.2019r. do 30.11.2019r. Ograniczona liczba miejsc. Ostateczną decyzję o uczestnictwie w zajęciach podejmuje kadra trenersko – instruktorska ze względu na możliwość funkcjonowania uczestników podczas prowadzenia zajęć.

W zgłoszeniu należy zawrzeć informacje:

W przypadku zgłoszeń osób zrzeszonych w IKS DSS proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz rodzaj zajęć.

Dla osób niezrzeszonych w IKS DSS:

Imię i nazwisko niepełnosprawnego uczestnika, rodzaj jego dysfunkcji;

Imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy obojga rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku zgłoszenia osoby nieletniej;

Nr telefonu, adres mailowy w przypadku zgłoszenia osoby dorosłej;

Adres zamieszkania niepełnosprawnego uczestnika;

Skan orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób, które nie należą do stowarzyszenia IKS DSS.

Dodatkowe informacje opisowo, w przypadku specyficznych dysfunkcji u osoby niepełnosprawnej.

Brak kompletu powyższych informacji w zgłoszeniu, spowoduje jego odrzucenie.

Prosimy o podawanie rzeczywistych informacji, będą podlegać one weryfikacji.

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

 

Udział w projekcie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz szczególnych kategorii danych osobowych (o stanie zdrowia), zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych przez IKS DSS, celem przeprowadzenia projektu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – UDZIAŁ W PROJEKCIE WŁĄCZ SIĘ DO RUCHU W KRAKOWIE 2019

Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu, Regon 122472925 ul. Glogera 43F/4, 31-222 Kraków (dalej: IKS DSS)

Dane kontaktowe: Z  IKS DSS można się skontaktować:

  1. poprzez adres e-mail: drugastronasportu@gmail.com
  2. telefonicznie pod numerem: 503 615 638
  3. pisemnie: Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu,
  4. Glogera 43F/4, 31-222 Kraków

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych (dane o stanie zdrowia) będą przetwarzane przez IKS DSS celem przeprowadzenia w/w Projektu – jeśli wyrazi Pan/Pani na to zgodę.

Okres, przez który będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe: dane osobowe będą przetwarzane przez IKS DSS w celu przeprowadzenia w/w Projektu przez okres 5 lat po jego rozliczeniu.

Odbiorcy danych:  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez IKS DSS:

  1. Osobom upoważnionym,
  2. Gminie Miejskiej Kraków, PZSN START,
  3. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.  W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie mogła Pani/Pan uczestniczyć w/w projekcie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 

Brak możliwości komentowania.