AKADEMIA SPORTU ON 2 – OSTATNI NABÓR NA ZAJĘCIA

Rozpoczynamy nabór na zajęcia narciarskie dla osób niepełnosprawnych z projektu Akademia Sportu ON 2. Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres: drugastronasportu@gmail.com  lub przekazać zgłoszenie do koordynatora projektu tel. 503 615 638.

Nabór będzie prowadzony do 25 listopada 2018r. Ograniczona liczba miejsc.

Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnej podczas 5 dniowego wyjazdu, w grudniu 2018 w Wiśle. Osoba niepełnosprawna bierze udział w wyjeździe wraz z opiekunem. Dojazd na miejsce, zakup karnetów na stoku oraz wyposażenie w sprzęt narciarski we własnym zakresie.

Zgłoszenie obowiązkowo musi zawierać:

  1. Imię i nazwisko niepełnosprawnego uczestnika, rodzaj jego dysfunkcji;
  2. Imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy obojga rodziców lub opiekunów prawnych
    w przypadku zgłoszenia osoby nieletniej;
  3. Nr Pesel osoby niepełnosprawnej i opiekuna towarzyszącego;
  4. Nr telefonu, adres mailowy w przypadku zgłoszenia osoby dorosłej;
  5. Adres zamieszkania niepełnosprawnego uczestnika;
  6. Adres Zameldowania niepełnosprawnego uczestnika;
  7. Skan orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób, które nie należą do stowarzyszenia IKS DSS.
  8. Dodatkowe informacje opisowo, w przypadku poruszania się na wózku inwalidzkim, specjalnej diety, specyficznych dysfunkcji u osoby niepełnosprawnej.

Brak kompletu powyższych informacji w zgłoszeniu, spowoduje jego odrzucenie.

Prosimy o podawanie rzeczywistych informacji, będą podlegać one weryfikacji.

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Brak możliwości komentowania.