Komunikat organizacyjny: VII Integracyjny Maraton Pływacki o Puchar Rektora UEK

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA:

VII  INTEGRACYJNY MARATON PŁYWACKI O PUCHAR REKTORA UEK

Kraków, 02.06.2018r.

ORGANIZATOR:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Współorganizator – realizator zadania:

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu, Ul. Powstańców 32/11, 31 – 422 Kraków

 TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • Termin: 02.06.2018;
 • Miejsce zawodów: Pływalnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków.
 • Basen 25 m, 6 torów, ręczny pomiar dystansu, temperatura wody 27O

UDZIAŁ W ZAWODACH:

W zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne – 42 osoby, formalnie zgłoszone do zawodów posiadający do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie, oraz 12 osób  sprawnych; formalnie zgłoszonych do zawodów, posiadający do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie;

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 • Zawody rozgrywane będą w czasie dwóch godzin;
 • Każda drużyna składać się będzie z siedmiu zawodników niepełnosprawnych oraz dwóch zawodników sprawnych;
 • Drużyny rywalizować będą na 6 torach, by osiągnąć najdłuższy przepłynięty dystans;
 • Zawody rozgrywane będą według regulaminu Stowarzyszenia IKS DSS stworzonego na potrzeby maratonu;
 • Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwać będzie komisja sędziowska złożona
  z 3 instruktorów pływania i 6 wolontariuszy.

INFORMACJE DODATKOWE:     

 • Zawodnicy przyjeżdżają do Krakowa na koszt własny. Organizator zapewnia żywnościowe pakiety regeneracyjne podczas trwania zawodów oraz ponosi koszty ubezpieczenia imprezy.

PROGRAM MINUTOWY  IMPREZY:

12.30 – 12.40 rozpoczęcie zawodów;
12.40 – 13.10 weryfikacja uczestników, przekazanie pakietów regeneracyjnych, wody, oraz pamiątkowych koszulek i sprzętu sportowego;
13.10 – 13.30 rozlosowanie składów każdej z sześciu ekip;
13.30 – 14.15 rozgrzewka;
14.30  – 16.30 start maratonu; dwugodzinne pływanie; zakończenie pływania;
17.00 – 17.45 podsumowanie i ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pucharów, dyplomów
i  pamiątkowych medali;
17.45 zakończenie zawodów;

Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń, oraz przebieg imprezy ze strony organizatora są:

Grzegorz Kubis tel. 604130873, Anna Bochenek tel. 503615638

Brak możliwości komentowania.