III Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Krakowskie Fale” – komunikat.

2017-04 logo Krakowskie Fale

Regulamin i program imprezy:
III Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Krakowskie Fale”
Kraków   03.06.2017 – 04.06.2017
ORGANIZATOR:

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” w Warszawie;

 WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu, ul. Powstańców 32/11, 31-422 Kraków
  604130873, 503615638, drugastronasportu@gmail.com;

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Województwo Małopolskie
 • Gmina Miejska Kraków
 • Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

 TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • Termin: 03.06.2017-04.06.2017;
 • Miejsce zawodów: Pływalnia – Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny „Kurdwanów Nowy”, Wysłouchów 34a,
  30-611, Kraków;
 • Basen 25 m, pomiar czasu półautomatyczny;

UDZIAŁ W ZAWODACH:
W zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne – 70 osób:

 • formalnie zgłoszone do zawodów;
 • posiadający do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie;
 • z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku;
 • posiadające aktualną grupę startową;
 • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

Warunkiem udziału w zawodach jest pisemne zgłoszenie przesłane organizatorom drogą elektroniczną – zgłoszenie ilościowe do 27.05.2017r., na adres e-mail: drugastronasportu@gmail.com

 SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 • Zawody rozgrywane będą seriami indywidualnie na czas w kategoriach kobiet i mężczyzn systemem “open”.
 • Każdy zawodnik może startować w dowolnej ilości konkurencji.
 • Przewidywane konkurencje:
 • Blok I: (3.06.2017)
 • 25 m st.  dowolnym     blok specjalny (dzieci z autyzmem i ZA)
 • 50 m st. dowolnym kobiet           grupa startowa S1-S12
 • 50 m st. dowolnym mężczyzn      grupa startowa S1- S12
 • 100 m st. klasycznym kobiet      grupa startowa SB1-SB12
 • 100 m st. klasycznym mężczyzn grupa startowa SB1-SB12
 • 50 m st. grzbietowym kobiet          grupa startowa S1-S12
 • 50 m st. grzbietowym mężczyzn    grupa startowa S1-S12
 • Blok II: (4.06.2017)
 • 50 m st. klasycznym kobiet grupy startowe SB1-SB12
 • 50 m st. klasycznym mężczyzn grupy startowe SB1-SB12
 • 100 m st. dowolnym kobiet grupy startowe S1-S12
 • 100 m st. dowolnym mężczyzn grupy startowe S1-S12
 • 100 m st. grzbietowym kobiet grupy startowe S1-S12
 • 100 m st. grzbietowym mężczyzn grupy startowe S1-S12
 • 200 m st. dowolnym kobiet             grupa startowa S1-S12
 • 200 m st. dowolnym mężczyzn       grupa startowa S1-S12
 • 4 x 50 m st. dowolnym kobiet Open
 • 4 x 50 m st. dowolnym mężczyzn Open

NAGRODY:
Nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy (I-III miejsce) z każdej z grup startowych: pamiątkowe medale i dyplomy.

INFORMACJE DODATKOWE:
Zawodnicy przyjeżdżają do Krakowa na koszt własny. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator. Ponadto organizator ponosi koszty ubezpieczenia imprezy. Dla każdego zawodnika przewidziana jest koszulka oraz sprzęt do wykorzystania w trakcie zawodów: czepek pływacki lub inny sprzęt sportowy. W ramach integracji społecznej, planowane są dodatkowe starty wybranych zaproszonych zawodników sprawnych z krakowskich służb mundurowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: ratownik medyczny, ratownik wodny oraz kierownicy ekip.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.
 • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 • W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.

 Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora:
Grzegorz Kubis    tel.  604130873,   Anna Bochenek    tel. 50361563

PROGRAM  ZAWODÓW

III Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Krakowskie Fale”

Kraków   03.06 – 04.06.2017r.

Miejsce: Pływalnia (Basen 25 m) Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny „Kurdwanów Nowy”,
ul. Wysłouchów 34a, 30-611, Kraków;

 

·         03.06.2017r. – Sobota

15.00 – 15.45 Odprawa trenerów (sędziowie, trenerzy-instruktorzy);

Równolegle przekazanie czepków (worków na stroje) i koszulek dla uczestników;

15.45 – 16.15 Rozgrzewka;
16.15 – 16.30 Uroczyste rozpoczęcie zawodów;
16.30 – 18.30 Przeprowadzenie Bloku I;
  1)     25   m st. dowolnym                                 blok specjalny (dzieci z autyzmem i ZA)

Dekoracja serii  1.

2)     50 m st.   dowolnym kobiet                   grupy startowe S1-S12

3)     50 m st.   dowolnym mężczyzn            grupy startowe S1- S12

4)     100 m st. klasycznym kobiet                  grupy startowe SB1-SB12

5)     100 m st. klasycznym mężczyzn            grupy startowe SB1-SB12

6)     50 m st.   grzbietowym kobiet                 grupy startowe S1-S12

7)     50 m st.   grzbietowym mężczyzn           grupy startowe S1-S12

18.30 – 19.00 Dekoracja Bloku I serie 2-7;
19.00 – 20.00 Obiadokolacja i przejazd do miejsca zakwaterowania;
 

·         04.06.2017r. – Niedziela

 

08.00 – 09.00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania/wykwaterowanie;
09.30 – 10.00 Przejazd transportem zbiorczym na zawody;
10.00 – 11.00 Rozgrzewka;
11.15 – 14.30 Przeprowadzenie Bloku II;
  1)     50 m st. klasycznym kobiet                   grupy startowe SB1-SB12

2)     50 m st. klasycznym mężczyzn            grupy startowe SB1-SB12

3)     100 m st. dowolnym kobiet                   grupy startowe S1-S12

4)     100 m st. dowolnym mężczyzn             grupy startowe S1-S12

5)     100 m st. grzbietowym kobiet               grupy startowe S1-S12

6)     100 m st. grzbietowym mężczyzn       grupy startowe S1-S12

7)     200 m st. dowolnym  kobiet                grupa startowa S1-S12

8)     200 m st. dowolnym  mężczyzn          grupa startowa S1-S12

9)     4 x 50 m st. dowolnym kobiet              Open

10)  4 x 50 m st. dowolnym mężczyzn        Open

 

14.45 – 15.15 Dekoracja Bloku II;
15.15 – 15.30 Zakończenie imprezy;
15.30 – 16.30 Obiad


Zawody dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Brak możliwości komentowania.