Komunikat organizacyjny: VI Integracyjny Maraton Pływacki o Puchar Rektora UEK

VI  INTEGRACYJNY MARATON PŁYWACKI O PUCHAR REKTORA UEK

Kraków, 08.04.2017r.

 ORGANIZATOR:

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” w Warszawie;

 WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu, ul. Powstańców 32/11, 31-422 Kraków
  604130873, 503615638, drugastronasportu@gmail.com;

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Województwo Małopolskie
 • Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

 TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • Termin: 08.04.2017;
 • Miejsce zawodów: Pływalnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27;

31-510 Kraków.

 • Basen 25 m, 6 torów, ręczny pomiar dystansu, temperatura wody 27O

UDZIAŁ W ZAWODACH:

W zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne – 42 osoby, formalnie zgłoszone do zawodów:

 • posiadający do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie;
 • z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku;
 • posiadające aktualną grupę startową;
 • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

oraz,

 • 12 osób sprawnych; formalnie zgłoszonych do zawodów;
 • posiadający do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie;

 

Warunkiem udziału w zawodach jest pisemne zgłoszenie przesłane organizatorom drogą elektroniczną – zgłoszenie ilościowe do 27.03.2017r. na adres e-mail: drugastronasportu@gmail.com

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 • Zawody rozgrywane będą w czasie dwóch godzin;
 • Każda drużyna składać się będzie z siedmiu zawodników niepełnosprawnych oraz dwóch zawodników sprawnych;
 • Drużyny rywalizować będą na 6 torach, by osiągnąć najdłuższy przepłynięty dystans;
 • Zawody rozgrywane będą według regulaminu Stowarzyszenia IKS DSS stworzonego na potrzeby maratonu;
 • Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwać będzie komisja sędziowska złożona
  z 2 instruktorów pływania i 6 wolontariuszy.

NAGRODY:

 • Wszyscy uczestnicy otrzymają za udział w zawodach dyplomy i medale.
 • Wszyscy członkowie najlepszej drużyny otrzymają puchary.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Zawodnicy przyjeżdżają do Krakowa na koszt własny. Organizatorzy zapewniają transport na pływalnię dla zorganizowanych grup – dotyczy ekip przyjezdnych oraz zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych z Krakowa i Powiatu Krakowskiego, między innymi z dworca PKP, PKS, lub innych wyznaczonych miejsc. Organizator zapewnia żywnościowe pakiety regeneracyjne podczas trwania zawodów oraz ponosi koszty ubezpieczenia imprezy. Dla każdego zawodnika przewidziana jest koszulka oraz sprzęt do wykorzystania w trakcie zawodów: czepek pływacki lub worek na sprzęt pływacki lub inne.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZY.


12.30 – 12.40 rozpoczęcie zawodów wraz z otwarciem wystawy;
12.40 – 13.10 weryfikacja uczestników, przekazanie pakietów regeneracyjnych, wody, oraz pamiątkowych koszulek i sprzętu sportowego;
13.10 – 13.20 rozlosowanie składów każdej z sześciu ekip;
13.20 – 13.50 rozgrzewka;
14.00 start maratonu;
14.00  – 16.00 dwugodzinne pływanie;
16.00  zakończenie pływania;
16.45 – 17.30 podsumowanie i ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pucharów, dyplomów
i  pamiątkowych medali;
17.45 zakończenie zawodów;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: ratownik medyczny, ratownik wodny oraz kierownicy ekip.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, oraz rozliczenia datacji uzyskanych na organizację imprezy jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych
  i promocyjnych.
 • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 • W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.

 Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora:
Grzegorz Kubis    tel.  604130873,
Anna Bochenek    tel. 503615638

Brak możliwości komentowania.