Ogólnopolski Turniej Koszykówki na Wózkach „KRAKonBASKET” – komunikat organizacyjny.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY     KoB plakat

 Ogólnopolski Turniej Koszykówki na Wózkach „KRAKonBASKET”

Kraków   3 – 4.06.2016r.

 ORGANIZATOR:

 • Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu, ul. Powstańców 32/11, 31-422 Kraków
  604130873, 503615638, drugastronasportu@gmail.com;

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:

 • Województwo Małopolskie
 • Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

 TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • Termin: 3 – 4.06.2016r.;
 • Miejsce zawodów: Hala Sportowa OSiR Kolna, Krakowski Klub Kajakowy – ul. Kolna 2 w Krakowie;

 UDZIAŁ W ZAWODACH:

W  zawodach mogą uczestniczyć drużyny osób niepełnosprawnych – 4 ekipy (około 40 osób):

 • formalnie zgłoszone do zawodów;

Warunkiem udziału w zawodach jest pisemne zgłoszenie przesłane organizatorom drogą elektroniczną – do 22.05.2016r., na adres e-mail: drugastronasportu@gmail.com

 SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 • Mecze w systemie pucharowym.

NAGRODY:
Nagrodzone zostaną wszystkie ekipy: pamiątkowe statuetki i dyplomy, ponadto trofea i nagrody rzeczowe dla najlepszego zawodnika turnieju (wybranego przez trenerów drużyn), oraz najlepszego strzelca turnieju.

INFORMACJE DODATKOWE:

 Zawodnicy przyjeżdżają do Krakowa na koszt własny. Zakwaterowanie i wyżywienie podczas zawodów zapewnia organizator. Ponadto organizator ponosi koszty ubezpieczenia imprezy. Dla każdego zawodnika przewidziana jest koszulka do wykorzystania w trakcie zawodów.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: ratownik medyczny oraz kierownicy ekip.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.
 • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 • W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.

Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora:

Grzegorz Kubis     604130873
Anna Bochenek    503615638

PROGRAM  ZAWODÓW
Ogólnopolski Turniej Koszykówki na Wózkach „KRAKonBASKET”

Kraków   03 – 04.06.2016r.

Miejsce: Hala Sportowa OSiR Kolna, Krakowski Klub Kajakowy – ul. Kolna 2 w Krakowie.

 • 06.2016 (piątek)

 10.00   Odprawa trenerów (sędziowie, trenerzy-instruktorzy);

10.30 – 10.45. Rozgrzewka

10.45 – 11.00  Uroczyste rozpoczęcie turnieju

11.00           Mecz I   Drużyna I    –  Drużyna II

12.30           Mecz II  Drużyna III –  IKS DSS Kraków

14.00           Mecz III Drużyna II  –  IKS DSS Kraków

15.30           Mecz IV Drużyna I   –  Drużyna III

17:00           Obiad

18.00           Powrót do miejsca zakwaterowania;

 • 06.2016 (sobota)

 09.00          Przyjazd zespołów i rozgrzewka

10:00          Mecz V  Drużyna II   –  Drużyna III

11:30          Mecz VI Drużyna I    –  IKS DSS Kraków

13:00          Wręczenie medali, dyplomów i pucharów. Zakończenie Turnieju.

13:30          Obiad

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego .

Brak możliwości komentowania.