II OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE KRAKOWSKIE FALE – KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KFplakat

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

II Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Krakowskie Fale”

Kraków 4 – 5.06.2016r.

 

 

 

ORGANIZATOR:

 • Polski Związek Sportowy Niepełnosprawnych „START” w Warszawie;

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu, ul. Powstańców 32/11, 31-422 Kraków
  tel. 604130873, 503615638, drugastronasportu@gmail.com;

 

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Województwo Małopolskie
 • Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • Termin: 4 – 5.06.2016r.;
 • Miejsce zawodów: Pływalnia OSiR Kolna, Krakowski Klub Kajakowy – ul. Kolna 2 w Krakowie;
 • Basen 25 m, 6 torów, pomiar czasu półautomatyczny;

 

UDZIAŁ W ZAWODACH:

W zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne – 70 osób:

 • formalnie zgłoszone do zawodów;
 • posiadający do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie;
 • z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku;
 • posiadające aktualną grupę startową;
 • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

Warunkiem udziału w zawodach jest pisemne zgłoszenie przesłane organizatorom drogą elektroniczną – zgłoszenie ilościowe do 30.05.2016r., na adres e-mail: drugastronasportu@gmail.com


SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 • Zawody rozgrywane będą seriami indywidualnie na czas w kategoriach kobiet i mężczyzn systemem “open”.
 • Każdy zawodnik może startować w dowolnej ilości konkurencji.

 

NAGRODY:

Nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy (I-III miejsce) z każdej z grup startowych: pamiątkowe medale i dyplomy.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zawodnicy przyjeżdżają do Krakowa na koszt własny. Zakwaterowanie i wyżywienie podczas zawodów zapewnia organizator. Ponadto organizator ponosi koszty ubezpieczenia imprezy. Transport uczestników zawodów na trasie pływalnia – miejsce zakwaterowania po stronie organizatorów. Dla każdego zawodnika przewidziana jest koszulka oraz sprzęt do wykorzystania w trakcie zawodów: czepek pływacki lub worek na sprzęt pływacki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: ratownik medyczny, ratownik wodny oraz kierownicy ekip.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.
 • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 • W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.

Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora:

Grzegorz Kubis 604130873

Anna Bochenek 503615638

 

PROGRAM ZAWODÓW

II Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Krakowskie Fale”

Kraków 4 – 5.06.2016r.

Miejsce: Pływalnia (Basen 25 m) OSiR Kolna, Krakowski Klub Kajakowy – ul. Kolna 2 w Krakowie.

 

04.06.2016r. – Sobota

15.00 – 15.45 Odprawa trenerów (sędziowie, trenerzy-instruktorzy);

Równolegle przekazanie czepków (worków na stroje) i koszulek dla uczestników;

15.45 – 16.15 Rozgrzewka;
16.15 – 16.30 Uroczyste rozpoczęcie zawodów;
16.30 – 18.30 Przeprowadzenie Bloku I;
1) 25 m st. dowolnym blok specjalny (dzieci z autyzmem i ZA)

Dekoracja serii 1.

2) 50 m st. dowolnym kobiet grupy startowe S1-S12

3) 50 m st. dowolnym mężczyzn grupy startowe S1- S12

4) 100 m st. klasycznym kobiet grupy startowe SB1-SB12

5) 100 m st. klasycznym mężczyzn grupy startowe SB1-SB12

6) 50 m st. grzbietowym kobiet grupy startowe S1-S12

7) 50 m st. grzbietowym mężczyzn grupy startowe S1-S12

18.30 – 19.00 Dekoracja Bloku I serie 2-7;
19.00 – 20.00 Obiadokolacja i przejazd do miejsca zakwaterowania;
 

05.06.2016r. – Niedziela

08.00 – 09.00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania/wykwaterowanie;
09.30 – 10.00 Przejazd transportem zbiorczym na zawody;
10.00 – 11.00 Rozgrzewka;
11.15 – 15.00 Przeprowadzenie Bloku II;
1) 50 m st. klasycznym kobiet grupy startowe SB1-SB12

2) 50 m st. klasycznym mężczyzn grupy startowe SB1-SB12

3) 100 m st. dowolnym kobiet grupy startowe S1-S12

4) 100 m st. dowolnym mężczyzn grupy startowe S1-S12

5) 100 m st. grzbietowym kobiet grupy startowe S1-S12

6) 100 m st. grzbietowym mężczyzn grupy startowe S1-S12

7) 200 m st. dowolnym kobiet grupa startowa S1-S12

8) 200 m st. dowolnym mężczyzn grupa startowa S1-S12

9) 4 x 50 m st. dowolnym kobiet Open

10) 4 x 50 m st. dowolnym mężczyzn Open

15.15 – 15.45 Dekoracja Bloku II;
15.45 – 16.00 Zakończenie imprezy;
16.15 – 17.00 Obiad

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Brak możliwości komentowania.