V INTEGRACYJNY MARATON PŁYWACKI O PUCHAR REKTORA UEK – KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

plakat prscr

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
V INTEGRACYJNY MARATON PŁYWACKI O PUCHAR REKTORA UEK
Kraków 23.04.2016r.

 ORGANIZATOR:

 • Polski Związek Sportowy Niepełnosprawnych „START” w Warszawie;

 WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu, ul. Powstańców 32/11, 31-422 Kraków
  604130873, 503615638, drugastronasportu@gmail.com;

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Województwo Małopolskie
 • Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

 TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • Termin: 23.04.2016;
 • Miejsce zawodów: Pływalnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27;

31-510,Kraków.

 • Basen 25 m, 6 torów, ręczny pomiar dystansu, temperatura wody 27O

UDZIAŁ W ZAWODACH:

W zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne – 42 osoby, formalnie zgłoszone do zawodów:

 • posiadający do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie;
 • z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku;
 • posiadające aktualną grupę startową;
 • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;oraz,
 • 12 osób sprawnych; formalnie zgłoszonych do zawodów;
 • posiadający do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie;

Warunkiem udziału w zawodach jest pisemne zgłoszenie przesłane organizatorom drogą elektroniczną – zgłoszenie ilościowe do 17.04.2016r. na adres e-mail: drugastronasportu@gmail.com

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 • Zawody rozgrywane będą w czasie dwóch godzin;
 • Każda drużyna składać się będzie z siedmiu zawodników niepełnosprawnych oraz dwóch zawodników sprawnych;
 • Drużyny rywalizować będą na 6 torach, by osiągnąć najdłuższy przepłynięty dystans;
 • Zawody rozgrywane będą według regulaminu Stowarzyszenia IKS DSS stworzonego na potrzeby maratonu;
 • Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwać będzie komisja sędziowska złożona
  z 2 instruktorów pływania i 6 osób obsługi technicznej (wolontariusze).

NAGRODY:

 • Wszyscy uczestnicy otrzymają za udział w zawodach dyplomy i medale.
 • Wszyscy członkowie najlepszej drużyny otrzymają puchary.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Zawodnicy przyjeżdżają do Krakowa na koszt własny. Organizatorzy zapewniają transport na pływalnię dla zorganizowanych grup, między innymi z dworca PKP, PKS, ponadto organizator zapewnia żywnościowe pakiety regeneracyjne podczas trwania zawodów oraz ponosi koszty ubezpieczenia imprezy. Dla każdego zawodnika przewidziana jest koszulka oraz sprzęt do wykorzystania w trakcie zawodów: czepek pływacki lub worek na sprzęt pływacki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: ratownik medyczny, ratownik wodny oraz kierownicy ekip.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, oraz rozliczenia datacji uzyskanych na organizację imprezy jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych.
 • Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego zapisu.
 • W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.

 

Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora:

Grzegorz Kubis     604130873

Anna Bochenek    503615638

2016-03 V integracyjny maraton plywacki dss PLAKAT (3)

Brak możliwości komentowania.